graphicdesign banner
eletrajzplakatgrafikafestmenykapcsolatarspoeticaenglish
A rajz világnyelv
1980
70x100 cm
rajzvilagnyelv